Woman arrested for protesting against gender based violence

5

Police in Lilongwe this morning arrested a woman who was a part of the protests against gender based violence.

Reports indicate that the woman, Beatrice Mateyo, was arrested for carrying a placard which read ‘Kubadwa ndi nyini sitchimo. My pussy my pride’.

Protesters

Reports say that the police arrested her for carrying a placard that carried obscene words.

At the time of printing, her placard had caused a storm on social media with some coming to her defence while others have accused her of violating Malawi norms.

Malawians today took to the streets to protest against the spate of gender based violence.

Meanwhile, reports indicate that the woman has been released.

Share.

5 Comments

  1. Mzimai changalama, uyenera ku mvera nyimbo ija yoti Naliyera- woimba Billy kaunda.
    Onse amene ayenda pa ndawala ija alibe azibambo. Wonse aja ndi mbeta kuteroku alibe amene amawamenya ku nyumba, ndipo akumufuna oti adziwamenya pakhomo koma sakupezeka amene akupezeka ndi omangowasisita, omangoseka mkazi akakana kuchapa zovala zao- sinanga ndi chibwezi nanga wa chbwez mpaka kumenya ayi.

  2. Anthufe ndife olemekezeka mmene Mulungu anatilenga, ndipo ndithu tinyadire chilengedwe chathu monga Munthu pa dziko lapansi lino. Ufulu wa Azimayi ndinso kusawachitira nkhanza, ndithu ngakhale buku lopatulika limati mkazi wako ndi thupi lako. Koma chinthu chimodzi Azimayi chonde tazilemekazani ndinu amene munatibereka anthufe, ndipo thupi lanu chonde ndinyumba yathu. Taonani ngakhale nyimbo zoyimbazi ndinu nokha mukupezeka kumavina kuonetsa malo obisika pomwe azibambo akuvala bwino zedi ngakhale kuti akhwefula tayang’anani amakhala atavala boxer, saonetsa matako ayi kapena katundu amene ayii. Kodi mwatani Azimayi chonde kubungwe lanuko muzitha kukambirana zimene mukuzichotsa nokha ulemu dziko lakutengani kuksandulani advertisement yovula zovala. Ineyo zimandwawa zedi chifukwa ndinu Amayi athu ku dziko kuno ndipo thupi lanu ndilolemekezeka koposa lathufe azibambo tikuuzeni poyera mosabisila. Tengelanikoni Chisilamu ngakhale kuti ineyo ndine mu khristu, koma asilamu amandisangalatsa kavalidwe kao. Chonde Chonde Chonde sinthani si ufulu umenewu chonde chonde.

  3. Osayiwala ngondya zinai,this freedom of speech and freedom of doing what you want it is bad to our nation,No matter what woman’s must always respect themselves so that men must learn to respect .But if you disrespect yourselves in doings alway this world will be pain for you,don’t forsake the word of God a woman was made for man,in so woman’s respect your husband so that they should love you.Now you are putting NYINI in public zikunthandauzanji, mwapepusa azimai onse m’Malawi chifukwa cha kupusa,this are the same woman’s who are arrogant and kamwa lao ndilowola mwalakwisa kumutusa ameneyo azimai ena a ngati iyeyo akanatengelapo chisanzo

  4. Ngati Si tchimo mwalekeranji kupanga ma Demo muli mbulanda? Koma ndinu okwatiwa inu? kungozionongera mbiri azimai apa Malawi chikhalidwe mwasiya kuti? Zamanyazi kwambiri.

Leave a Reply