Armyworms

Ntchembere zandonda zagwa

Unduna wa ulimi, ulimi wa nthirira ndi chitukuko chamadzi wati ntchembere zandonda zikuonononga mbewu zosiyanasiya m’madera ambiri m’dziko muno. Mbozizi zagwa chifukwa chakusintha Kwa nyengo m’madea ambiri mdziko muno. Izi zili chomwechi potsatira mvula yankutho… ...
Fertiliser subsidy malawi

Malawi suspends FISP

Government has suspended the 2018/19 Malawi Farm Input Subsidy Programme (FISP) following irregularities during coupon distribution and supplier coupon redemption. This has been revealed in a press statement signed by Secretary for Agriculture, Irrigation and… ...