Mutharika courts investors in energy sector

Advertisement
Peter Mutharika

President Peter Mutharika has invited investors to pump money into the energy sector which is facing challenges in Malawi.

Mutharika said the energy sector has been hindering his vision which is to improve the lives of many Malawians.

Peter Mutharika
Mutharika: We are facing challenges in the energy sector.

Speaking during an audience with Commonwealth Development Corporation (CDC) leaders in Lilongwe, Mutharika said foreign investors can come in to bail out the country on the challenges being faced.

“We are facing challenges in the energy sector and this is the area that we would invite you,” said Mutharika.

Meanwhile Electricity Generating Company (Egenco) has disclosed that Malawi needs 70 megawatts to supply citizens with power all day.

Last year, Malawians experienced persistent power cuts due to a drop of water levels that affected the generation of power.

Advertisement

9 Comments

  1. Why shepherd bushiri was discouraged by the same govt to solve electricity blackouts here in Malawi few months ago?.l don’t trust political people.

  2. Adzataninso kuno kwanthu kunyasaland simumati zinthu zisintha kumbali ya energy nanga lero aaaa Adad kalekale panali munthu wina wake amene ankasema mitondo,tsiku lina atakhala pamwala wake mwachizolowezi anamva nfuuuu kucholera mbali ina yankhalango mfuuuuuwo unkati gomdwa uyo ngwireni nyama iyo
    Posakhalitsa watulukira gondwa uyo amvekere chonde ansema mitondo ndi nthandizeni nzanune anthu achiwembu akufuna kundipha akuti ndine ndiwo yonona.ansema mitondo amvekere ndiye ukufuna chain bwanawe.gondwa anayakha ndilowe mmimba mwanumu akapita ndituluka sindikhalitsa bwanawe,aaa chabwino nthamanga lowa kukhala ngati ndikuonanso alenje aja akubwera.posakhalitsa fumbi kobo agaru tawaaa kufika panali mulenje paja chantunga chili mmanja amvekere ansema mitondo simunamuone gondwa inu walowa chakonkunutu koma.mkuluyu anakanitsitsa kwantu wagaru kuti ayi olo mpang’ono pomwe sinampenye chinkhala ndamuona nanenso nkadamupha mmene imakomera nyama yake muja mamakama yootcha yothira tsabola mmmmm lero ndikanakatsuka nkamwa.ndiye kuti nthawi imeneyo gondwa akungonva ali mmimba mwa ansema mitondo akuti akayang’ana uku akuona phafa.akuti uku maso mwazu akuona mtima ali aaaaa lero ndidya momuno.alenje aja sanakhalitse onse balala balala wautali.atapita alenje aja ansema mitondo anamuuza gondwa bwanawe tuluka tsopano anthu akhuli aja apita.Gondwa akuti ayi bwanawe muno sindituluka multi chiphwando.maofozi ali muno aaaa sindinawaonenso,komeranso ndinadya kale.ansema anafera pompo.ndiye nkhani ili apa a president anthu akamakulangizani kuti magetsi salibwino kaya zakuti inu musathamange kuwatsutsa.lero ndi izi zafika pakhosi mavuto aja akulephera kutuluka

Comments are closed.