Crime: 18 year old girl dumps a baby into a toilet


Malawi Toilet

An 18 year old Malawian girl from Chatha village in Blantyre on 12 November dumped a newly born baby in a toilet for fear of humiliation.

According to one villager, the girl who is known as Olivia Mandala and is a form 3 student couldn’t get any of her boyfriends to accept responsibility for her pregnancy.

“What happened is that the girl had a lot of boyfriends. It is believed that all the boys denied. She managed to hide the pregnancy even though a lot of women in the village asked her but she denied that she is not pregnant,” said the source.

Malawi ToiletThe source further disclosed that the girl who stays with her aunt gave birth at night and dumped the baby in the toilet after she tricked her aunt that she was not feeling well. The source said in the morning a neighbor found the baby after hearing her crying in the toilet.

“The neighbors share one toilet. So in the morning when visiting the toilet he was puzzled to hear a baby crying in the toilet. He called other neighbors who destroyed the toilet and rescued the baby girl,” said villager.

Angry people wanted to manhandle the girl but she was rescued by police who appeared soon at the scene and took her to Queen Elizabeth Hospital where she is currently nursing the baby.

In an interview, Group Village Headman Chatha was shocked because of the incident and asked police to punish the girl accordingly.

“To say the truth I am shocked. It’s so sad that this unusual incident has happened in my village,” he said.

“I am disappointed and I ask law enforcers to give stiff punishment to the girl so that others who do the same ill behavior should take example.”

 

98 thoughts on “Crime: 18 year old girl dumps a baby into a toilet

 1. Mmmhh koma nde mwaweluza.komatu musaiwale kuti machimo anu achizoloweziwo ndi wokupha mwana, kwa mulungu ndi chimodzi modzi.chenjerani munga weluzidwe.

 2. Amaona kuchedwa kuti alere mwana lero akaonadi kuchedwa kugwira ukaidi,Mkazi opusa mwana wahule bambo ake mbava,agogo ake nthakati,Akafele komweko

 3. iyeyo walakwitsa kwambili mwana watayayo akadamuthandiza pazitchito zina,siyekhayu ayi mulipo ambili amchitidwe umenewu ena mumachotsa mimba ena mukapita kokachila moti mukhale bwinobwino inu mukupana cholinqa mwana obadwayo apitilile ndiye ndikumanyadila adapita padela,masiku ano kuli zishango,kulela njila yokutetezelani mimba ngakhale ataponda latalata vuto palibe .panopa mkazi akathamsinkhu wadziwakale amuna atangofika kamsikhu aka mupeza kuti bele lidagwa mawonekedwe umachita kukoza ,kuwoneka mwachimwanamwana kapena wachikulile masiku ano palibe kusiyana mtsikana ndimzimayi chifukwa ose mabele awo ndiakugwa tawonani ameneyo nanga uyo ,anthuwa akubisika chifukwa cha ma bra othina oyimilitsa mabele panopa ose akuwuphinja ukitiukiti .iyeyoso akadafuna kuti asaguge akadamausolola ung’onoung’ono bwezi akufanana ndiazake koma apa amangidwa kundendeko ndikumene adzagugile zenizeni all ladies are devalued palibe wampepala aliyese adagwidwa kale ntchito.kuchotsa mimba,kutaya mwana,kupana kuti afele mchikuta (kupitilila) nose ochimwa mwapha munthu oti inuyo mudapanga zimenezi popanga zidali zabwino mukutchulana timayina tachikondi ndiwe wekha sweat,honey lelo zaipa manyazi bwa njila zosezi zolelela ,awa basi latalata ,mzako akaphunthwa umalambalalapo wakuba ndiamene wagwidwa tengela mponi mphuzilo muzivomekeza ,amunanu muliso ndivuto kondomu simuyidziwa kapena mukayandikila kutulutsa ndikuthila pasi ,nangachonchi zochita nose akavutika mmodzi mkazi ngati simumkwatila mtayeni kapena valani kondomu kapena kumtaya kuti chikondicho apatse ena mumafuna kutchuka kuti mwapeleka mimba akadakuchitilani makolo anu mukadakhalapo inu kupeleka mimba ndikuyithawa munthu ukadzala mbewu ndikumela isamalileni osati kuyitayilila akusamalilani ndindani makape achabechabe mazoba manyazi akugwileni yah ndadutsamo chabe sindidatchole mnkhwani ndilibe problem

 4. Who are we to pass judgement? Romans 14,:4 .The 18 yrs old girl thought that there was a way whibh seemed right to her that appeared straight before her,but at the end of it was the way of death> a straight line is not always the shortest distance to a goal #

 5. Who are we to pass judgement? Romans 14,:4 .The 18 yrs old girl thought that there was a way whibh seemed right to her that appeared straight before her,but at the end of it was the way of death> a straight line is not always the shortest distance to a goal #

 6. Anzawo tikupemphera usiku ndiusana kufuna mwana iwo ndikumataya zoona? Ambuye Mulungu mumaloreranji kut anthu akukhlupilikafe tizitonzedwa koma oipawo azikondwa?

 7. Anzawo tikupemphera usiku ndiusana kufuna mwana iwo ndikumataya zoona? Ambuye Mulungu mumaloreranji kut anthu akukhlupilikafe tizitonzedwa koma oipawo azikondwa?

  1. The problem begins where one prays,asks,and fasts with doubts about the existence,power,will and truth in the word of God.Matthew22:29.Many of us worship God not in spirit and truth{john4:24} but we pray because we want miracles.The bible says But seek first the Kingdom of God,and all these things will be added to you.Matthew6:33.But many of us the need for the Kingdom of God comes last,we are miraculous seekers first.

  2. #Sangwani,hope you know that faith without action is useless too.Again,your arguement shows doubts already.In Luke18:1 we hear about Jesus teaching his disciples in a parable about the need to pray without losing hope for what they pray for.But you can agree with me that many times we tend to lose hope because we give God a period of time for action which is contrary to Matthew7:7-8 which says pray not command.In addition to that,many of us we pray repeation of words or praying same kind of prayer everyday,week,month and year which is contrary to what Jesus taught us in Matthew6:4-15 but also Philippians4:4-6.The bible says we should make known our petetions and supplications to God in prayer that is free from self centredness and repeations.God is not deaf that he does not hear our prayers.The bible says that it is sin that can make God not listen to our prayers because sin destroys and separates us from the harmony of God.Hope now we will not hold God accountable for failure of our prayers because there are so many factors that can make God not to listen to our prayers.However,Jehovah is a merciful and gracious God,to Him be the glory all the time no matter what.

 8. Ambirife taweruza ndipo tagamula koma chonsecho sitikudziwa what really was in her fear for humiliation?No straight minded person would want to do what this woman did to her born baby.Apa pakufunika psychosocial counselling wosati kumugamula kukakhala ku ndende ngati mene anthu akunenera.

  1. #Atupele,yes,I agree with you she is not a woman but who is a woman?Is it age,births,height,or gender that qualifies someone to be a woman?

 9. wy amalora mbolo kut isokosere pa nyini pakepo?
  Chonsecho alibeso makuna,,,,panya pako

 10. mvuto nsiyeyo koma amene anamupatsa mwanayo

 11. Manong’a amabala mwana kodi sinawuzidwe iwe.Naye mfumu ikuwauza apolice kuti amupatse chilango chokhwima iye ndi court.Basopu mfumu.Iwenso hule pazimene wapangazo ngati zilizowona kuti kumwamba kuli moto ukaphye

 12. Lyf in prisonment with hardest labour humiliation unkaopaija siiyi? Koma akazi kungopasa mzanu positive ndi negative kut apangemo spark hahahaha tulo

 13. Iye Ndi Door Key And Pull See Yet…Wen Fuck, Fucking Is So Sweet But Wen It Comes To Delivery Is So Painful…Kugonana Ndikokoma Koma Kubereka Ndikowawa.

 14. Fear of humiliation?? Amalorera bwanji kutsegula pakati pa miyendo yako kuti #mbolo ilowe mkati nkukapoperamo umuna?? She must be very #stupid.15 yrs imprisonment.

  1. Sukunama statesman bwanji samachita manyazi mmene amachosa pati ndikuisiya mbolo ya plain kuti ilowe ndi opusa kwambiri.#ku chichiri.

 15. Mulungu wakupatsa mwana, iwe wafuna kumudeleta, sukuziwa kuti mwana ndi dalitso? ulaphiretu pamene nthawi isanate. oho!!

Comments are closed.