IMF dumps Malawi

International Monetary Fund (IMF) managing director Kristalina Georgieva says debt unsustainability makes the IMF's entry into Malawi more difficult. The IMF has since halted talks with Malawi on the new Extended Credit Facility (ECF) over… ...

Kwacha yada

Kwacha aithyola kholingo, aikang’antha, aichotsa chimbenene, aikong’ontha, aichosa mphamvu. Banki yaikulu ya Reserve yanena lero kuti yachepetsa mphamvu ndalama ya Kwacha ndi ma pelesenti 25. Izi zikutanthauza kuti wani dollar ya ku America yomwe lero… ...