JTI awards farmers

Japan Tobacco International (JTI) Leaf Malawi has awarded over 300 farmers’ clubs with ox-carts, bicycles and solar lamps for producing high quality tobacco. The farmers were awarded under a program called Mlimi Odzitsata which is… ...
Armyworms

Ntchembere zandonda zagwa

Unduna wa ulimi, ulimi wa nthirira ndi chitukuko chamadzi wati ntchembere zandonda zikuonononga mbewu zosiyanasiya m’madera ambiri m’dziko muno. Mbozizi zagwa chifukwa chakusintha Kwa nyengo m’madea ambiri mdziko muno. Izi zili chomwechi potsatira mvula yankutho… ...