Use gas, not charcoal – Chakwera urges Malawians

Advertisement
Lazarus Chakwera Malawi President

President Lazarus Chakwera has urged Malawians to use renewable energy sources for cooking in order to save the country’s forests.

Speaking at a press briefing in Lilongwe today, Chakwera said Malawi is losing forest cover at an alarming rate of 32,000 hectares every year.

He noted that the major cause is cutting trees for charcoal and firewood which are used for cooking hence his administration will encourage adoption of renewable energy sources.

“We will be promoting the development and adoption of alternative and adoption of alternative cooking energies such as briquettes, biogas and Liquefied Petroleum Gas as well as the growing of bamboos for sustainable charcoal production such as already started in Lilongwe,” said Chakwera.

Minister of Forestry and Natural Resources Nancy Tembo also repeated Chakwera’s call saying Malawians in urban areas should start using gas stoves for cooking.

“You can use gas worth K14,000 the whole month which is cheaper than charcoal. There are plans that in future civil servants should be provided with loans to buy the stoves. We will also work to ensure that briquettes are readily available across the country and people are encouraged to use them,” said Tembo.

At the press briefing, Chakwera said his administration is putting together a taskforce to coordinate efforts to address environmental issues, including ways of ending the 90 percent dependence on biomass in urban areas.

He also urged Malawians and business operators to use carrier bags which are environmental friendly.

Chakwera then announced that he will launch a national clean-up day to encourage participation in campaign against thin plastics and littering.

“I call upon Malawians to participate in this day as one way of fulfilling our pledge at a global to undertake climate action for reduction of greenhouse gas emissions,” said Chakwera.

 

 

Advertisement

2 Comments

 1. Kudyetsa Mwana nkumlimira mwina kumphuzitsa kalimidwe kabwino.
  Kuveka Mwana ndi kumgulira zovala mwina kumgwirira ntchito.
  Kuletsa Mwana kusamvera ndi kumphuzitsa mwambo.
  Tatiuzani a Boma mwachitira chain a Malawi kuwachotsa kuphikira nkhuni, ndi makala kuwabweretsa Ku kuphikira magesi Mwana Gasiyo??
  Yankho ndi zero!!!

  Musafulumire kuweruza musanaike mwambo wake.
  Zaka tsopano ndi 57 years as a Republic country anthu akumidzi ambiri alibiretu mphamvu ya magesi, madepoti aza Gas, ndiye mukuti thandizo alitenga kuti?
  Chilango chimabwera utaika makonzedwe opewera kuswa lamulolo.
  Atsogoleri inu mukusewera ndi miyoyo ya anthu a Mulungu potengera kuwaseweretsa.

  Magesi ndi Gas ndi zinthu zoduuula kwambiri mdziko lathuli kuposa maiko ambiri apakati ndikumwera kwa Africa kuno.
  Malawi ndi wotsalira mmbuyo paza magesi ndi Gas pa maiko akumwera kwa Africa kuno, ndiye mukuti mumanga aliyense wopezeka ndimakala.
  Nchilunhamo mwina Victimization?
  Yankho ndi zero!!!

  Sinthani zinthu , mudziko lino zaka 57 si masewera ayi kuti ena mpaka nzika za Chi Malawi sakuadziwa magesi, Gasi mukunenayo, Madzi a mpope, ndi Mseu omwe woyendamo mwina kuyendetsamo.
  A Tonse Alliance ngati mulephera kutukula zinthu zitatuzi
  Magesi
  Miseu
  Sanitation ( madzi amumipope ndi zimbudzi)
  zomwe anzanu ambuyomu zinalephera, then go to HELL,
  Malawi Ali paumphawi wadzaoneni kaamba koperewera zinthuzo.
  Moyo wa munthu aliyense kuti zimyendere pafunika zinthuzo kuti zipezeke.
  Dziko kutukuka ndi zinthuzo zikhalepo,
  Perekani ndalama mwayambazo kupatsidwa ndi akunja ma sonar Aid osati zizilowa mumatumba anuwo, perekani kwaweni Mphamvu a Malawi.
  Zilowetseni mumaproject omwewo, kuti Boma ndi anthu ache after 10 years amve kukoma kwa utsogoleri.
  Invest more in those infrastructure programmes.
  Zinazo za Mega 5 zitsatire mmbuyo
  Sangalime ndi kugulisa anthu popanda zinthu zitatuzo.

  Maiko akunja kubweretsa malonda amaona zinthuzo kuti zili mmalo mwache.
  Mafakitale ( malonda)
  Ulimi ( chakudya ndi malonda)
  Zaumoyo (zipatala)
  Sukulu ( Training and Skills)
  Zokopa alendo ( magame reserve, masafari, malodge etc)
  Zinthuzo zimalemba mamiliyoni ambiri mdziko ngati dzikolo laika mtima pa infrastructure programme ya zinthu zitatuzi.
  Zoonadi nthawi izipita pachabe osaphula kanthu?
  Atsogoleri mulipu inu, chonde musaope kukakonhola ndalama zopangira zitukuko za zinthuzo mdzikoli, ngati mwafooka, mwina akulephera dziwani kuti mwaika miyoyo ya a Malawi PACHISWE, mibado mibado ikubwera siadzamva kukoma, ndipo adzadzifunsa kuti,
  Mulungu wanga munandilengeranji kudziko la Malawi?
  Choonde pepani yankho!!

  Nzomvetsa chisoni chisoni chachikulu kuti mpaka pano a Malawi akuyendera kabaza as an ambulance kuperewera kwa tar mark roads.
  Masaf roads are just Cheating on Malawians
  Munaona kuti mseu moywnda chitsulo amalima anthu?
  Kuputsitsa a Malawi,
  Ziululika zinthu a Malawi achenjera masiku ano, sadzakutamandaniso ngati kale.

  A Malawi akulephera kuchajisa foni yammanja kupanda mphamvu yamagesi
  A Malawi akulephera kuflasha chimbuzi kaambakopanda madzi ampope ndi zimbuzi.

  A Chakwera, a Chilima mmera ndipomwepa muli chabe ndi 04 months kufikira pa 23 October 2020 from 23 June 2020, pa zinthu zitatuzi by;
  23 June 2021 chimodzi mwazitatuzo mutaonetsa a Malawi kumadera Aku midzi, ndi anthu ovutika kwadzaoneni paka Yendedwe ka miseu kulibe, ambiri amataya miyoyo pa Matenda ochizika koma kayendedwe kakuzipatala kulibiretu.
  Odwala amayenda 30 to 50 kms kukapeza clinic yomwe. Kukafika Ku district hospital tisanene pano,
  Mukutani atsogoleri?

  Magesi kwa Iwo ndi nkhambakamwa chabe kulibiretu net work ya foni, Dzanalo munamva zaku USISYA Nkhata- Bay, akuti Radio yomwe akugwiritsira ntchito ndi Tanzania Radio station, sindiokhawo ayi alipo ambiri mumadera amdziko lathuli,za chisoni, mpaka naliti?
  Kumbukirani mau akuti
  “Ngati mudzalowe mu ufumu wakumwamba, muyambe mwagawira osauka theka la osauka China chanu.
  Ambirinu a Ndale ndimu amponda matiki, bwanji kuwaganizira osauka?
  Nthawi yache ndi ino.
  Madzi anthu akugawana ndi nyama mumtsinje yomwe ena mpaka pano ndizimbuzi.

  Wamisala ine ndaiwona nkhondo pa miyoyo ya a Malawi

  Chooonde mvereni pempho langa.

 2. Gas prices should be cut down so that even people in the villages can afford to buy.

Comments are closed.