Rabs Processors
Rabs Processors
TNM 4G Lite Flash
Old Mutual

By August 15, 2017

Mantha othetsa mankhalu agwira anthu a m’mudzi wa Bula mfumu yaikulu Kwataine m’boma la Ntcheu mzimayi wina yemwe anamwalira kumapeto amwezi watha ataukaso kwaukufa lamulungu koma pathupi pa miyezi isanu ndi iwiri pomwe anali napo patachoka.

Apolisi auza tsamba lofalitsa nkhani la Malawi News Agency (MANA) kuti azindikira mzimayi ouka kwa akufayu ngati Linesi Jana yemwe anaikidwa m’manda pa 26 Julaye chaka chomwe chino.

Mayi ouka kwakufa

Jana (pachiwiri kuchokela kumanja) kucheza ndi achemwali ake (Pic by Grace Kapatuka)

Mchemwali wa Linesi, Mary Sambi anauza nyuzipepala ya MANA kuti yemwe waukayo anamwalira pa chipatala cha Ntcheu pa 25 mwezi watha pomwe amadandaula kuti mutu umamupweteka kwambiri.

“Iyeyu kwakanthawi wakhala akudandaula kuti umamupweteka kwambiri ndipo patsikuli atadandaulaso tinamutengera Ku chipatala chaboma cha Ntcheu komwe anagonekedwa.
“Usiku umenewo azibale ake tose sitinagone chifukwa m’bale wathuyu amalira kwambiri ndi nthendayo ndipo mmawa wake anatisiya,” watero Mary, mlongo wa Linesi.

Iyeyo watsimikza kuti mtsikana waukayo ndi mlongo wake ndipo watsindika kuti ndiyemweyo komaso palibe chomwe chasintha pa thupi la mtsikana ouka kwa akufayo.

Mary wanena kuti chomwe chakhala chinthu chachilendo pa m’bale wawoyo ndichakuti pathupi pa miyezi isanu ndi iwiri pomwe anali napo nthawi ya imfa yake alibe tsopano komaso akuti akumalankhulaso chi Yao chomwe sanayambe walankhulapo ndipo kale lose.

Potsilira mang’ombe, mchimwene wake wamtsikanayu, Alfred Banda, wati nkhaniyi siyachilendo kwenikweni kamba koti anthu mderali akhala akuwauza kuti amuona Linesi koma akamuitana akuti amathawa ndipo samamupezaso.

Banda watsimikizaso kuti mtsikanayo ndi m’bale wawo ndithu ndipo ati ali ndi chimwemwe kuti amuonaso ngakhale zili zinthu zodabwitsa.

Malipoti a pachipatala cha Ntcheu atsimikiza kuti Linesi anagonekedwa pachipatalachi pa 24 mwezi watha ndipo anamwalira tsiku lotsatira lake.
292 Comments

 1. Izi sizoyamba kuchitika ku Ntcheu. vuto ndi mtundu wa ufiti uli kumeneko, amakonda kumumwaliritsa munthu ali kadali ndi moyo. Nkhani yofananiranapo ngat imeneyi inachitikapo mu zaka za ma 1980 mudzi mwa matale T/A Phambala ku ntcheu komeko.

 2. Anango Gona Turo Ameneyo Sanafe

 3. Kutha kwa dziko zambili zizachitika osamadela nkhawa mukswona ndi kumva zotelozo zidikilani mawu a mwana wa munthu omwe analembedwa mu bukhu lopatulika

 4. Angobwera Kuno Ku Ntchisi Ndimukwatire

 5. But who’s she among de 3s

 6. Mmmmmmm! vry .

 7. Odilo Gama says:

  mmmmmm koma ndizowona?

 8. Mayiwa ajambulitse nawo za uzika nawoso nd mzka ya malawi chonde apatsen mpata nd mzka yathu wabadwila ku malawi kachikena

 9. Nzosa theka zimenezo.

 10. Ufiti umabwezera progress Ku Malawi

 11. masiku otsiliza akufa adzaukaso

 12. Ameneyo sanafe kulipo komwe anamupititsa anthu odziwa zamatsengawo NDE dzakavuta that’s y angomubweza

 13. Mwasamba samba nyanga kutcheu kwanuko mkumati mwauka kwa kufa

 14. YESU KHRISTU YEKHA NDI AMENE ANAUKA KWA KUFA.

 15. Okay????

 16. Eston Malili says:

  End times

 17. that person could die .anagopagidwa chipogwe

 18. Ndiye atafunsidwa mzimayiyo ati anali kuti? Ndipo amatani?

 19. Balibe aliyese yemwe angaxaigonjese imfa koma imfayo kugonjesa anthu dziko lose la pansi. Comwe cinaikidwa m’bokosi sanali iyeyo koma masenga cabe, iye anatengedwa ndi xiwanda xoyipa. Mulungu akalamula ndiye walamula sabwelelaso mbuyo. Ixi ndi zizindikilo zakuntha kwa dziko.

 20. Welcome Back,timalizire Limodzi kam’mera ka k60 chemwali.

 21. charles Nsaka says:

  Well, its strange and hard to believe, did anyone come forward with information that the grave where she was buried into is vacant? Did news reporters confirmed this before printing the news out? How about the police? Did the health department carry out any tests confirming this? If none of these was done, am aware to take this as true. It was just a witchcraft motivated incident , however if anyone insist , then come forward with reports and prove this incident true.

 22. Maroza awa maroza eni eni. anamukupa uyu wathawako chiyao waphunzira kwa anzake kumene amagwira ntchitoko olo ine ndikadzafa mokupidwa ndidzauka ndidzakathawako.akadzandikaka mira adzatha onse pamenepo

 23. Zonse Aziwa Ndimulungu Koma Tisa Iwale Kuti Tili Nmasiku omaliza

 24. Kkkk akufuna alembetse nawo za unzika,akatero abwelenso ku Mangochi komwe akugwira ntchito

 25. Send us full story

 26. Ndiwuti mmene akhalilamu?

 27. Iib Edward says:

  Pano ali kut mayiyu?Ndipo akusungidwa ndi ndan pot mukut amfumu akana.Sayenela kukana koma asadapite kwa achibale ake boma kapena kut Apolice amusunge munthuyo ndikumupitisa kumapemphero.Ngati mukut ndi zamuwanthu,Ndiye kut muziwe kut Mulungu si James sadakondwele nayo umfa yake kamupempheleleni ndipo akhaleso pakati panu poti naye ndimunthu ngati inu.Tangoganiza ali m’bale wanu mungamukane ?Afotokoza chomwe chidamuchitikira ngati wabwelela kapena kuukaso ndi mphamvu ya mwini wake wa m’mwambamo.Ngati mwapemphela ndi mtima wanu ose,mphamvu nanu zose ndipo mwakhulupilila Mulungu azakhala bwino kufikila siku lomwe Mulungu adamukozera.Ndikhulupilira mwandivesa.

 28. Anangokomoka sanafe ndiye anthu okufao azingouka ku Malawi konkha Padziko lapansi.

 29. Sindikukhulupila zimenezi kodi munthu ake ndiutiyo pakati pa azimayi 4 alipansiwa koma zoona zimenezi, komangati ndizoona ine ndikoyamba kumva chibadwileni pamoyowanga e,e koma zisamba or chain makamaka zikundimvuta kumvetsa koma mwati ndizoonadi zakhaniyi.

 30. Nanu nde mumasowatu zojambula simudzatijambula tikunyera nchimbuzikoma?zilizonse basi too bad mutisokonezers ana

 31. Eeeee ndiye kuntcheu kumeneko

 32. Nzabodza izi sameneyu angofanana anafayo ndi mb’ale wanga waine uyuyu mutu wake sumagwira

 33. I don’t believe that!

 34. angomusowesa mmsenga ameneyo, anthu nkumati wafa, kenako kuzatulukila.

 35. Sky Nkhoma says:

  wafoira, anakaukira ku USA or UK bola koma kumalawiso,anyway takulandirani ku za unzika

 36. Ndi Yesu yekha anauka kwa akufa

 37. Anali asanafe, amagona.

 38. kunena chilungamo munthuyu sanafe Ku mamidziku Ku ma chitika zosayenela Ku makhala kuwelengana munthuyu anagulitsidwa Ku manda sana pite ameneyu analipo koma ana mugulitsa ufiti Ku ntcheu kwambili or pokaika Ku manda sikuti anakaika munthu yu ayi kuti akafukule aka peza chinthu cha chabe chake anthu amagulitsana Ku mafamu basi azikalima Ku meneko ulele akakhala kuti mulungu sana fune amakhala sana fune wa bwela munthu anapanga chipongwe ndi wa chiyao kuti mui brauze bho bho nkhani ndiufiti una kula pa munthu yu anamulowelela pama tenda ake amutu sikuti ana mwalila munthu yu wawathawila Ku meneko munthu anapangayo ndekuti amamu sunga mnyumba poyembekezela business yawo yoipayo anango tuluka mo mnyumba wa muthawila

 39. James Gomz says:

  Eish!!!

 40. Zoona Zimachitika,

 41. Brown Sgtm says:

  I don’t think this is true………

 42. I don’t believe this how can a dead person rise to live again ? And who helped her to remove the stone cause the story said she was barried? Witch craft is real

 43. Thank U Jesus

 44. Chomwe Ndkuzwa Ine Nd Mfumu Yesu Yekha Anauka Kwakufa!Znazo Zmakhara Anachekera Mankhwara Kapena Chwanda

 45. Yooooo! Last days

 46. Wauka kwa kufa nwati

 47. Ooooooh so strenge n nw she is a first one to defeat imfaaaaaa

 48. Zoona zimenezo

 49. Behind the enemys line

 50. Let God be God

 51. Ndizoona

 52. Ntheula kamuphalireni Yohani ivo mwaona nakupulika

 53. Anthu atamufusa?

 54. chiyao akuyankhulacho its because amene anamugula ndimuyao so chiyao anaphuzirira kumeneko,,,,anthuwa guys sakhala kt adzuka kwaakufa bt anthu amene anawapha mmatsengawo amakhala kt apanga release pafukwa chakt mwina munthuyo amakana kugwira ntchito ndizina zotero,mwinaso amakhala kt munthuyo wathawa yekha

 55. Sizodabwitsa ngakhale grace chinga pano akumapezeka south Africa pritoria

 56. Let God be God guys cz masiku omaliza ano

 57. Ndinamusungiza Mbewu Yantedza Ameneyo Ndiyeno Chikumbuntima Chimamuvutitsa Thus Y Waganiza Zodzandibwezera Kaye Apitaso.

 58. nzja zot angozuka akaz okha okha eeee 😀 😀

 59. Thinoo says:

  So sad

 60. Kodi mmanda mwake awonamo mulibe

 61. Zabodza izi

 62. I can’t believe this, kulipo akuchokera mkulu ameneyu

 63. Kodi anapita kumandako natsimikiza kuti mdzenje lomwe adamfotseralo mulibemo? Ndi Yesu yekha amene anagonjetsa imfa.

 64. Mulungu simuthu malingaliro athu safanana naye

 65. Nanga zovala anazitenga kuti Agogo osazukaso bwanji

 66. Munthu oyamba opita ku moto ndife A malawi zoona mnthu amwalire pa 26 ndikuzuka pa 6 zoona 11 days yoseiyi mmanda boza

 67. Paja ndi kuntcheu tu no wonder anthu amatha kusanduka afisi ndikumayenda. Komanso akamati imfa yagonja samathandauza kuuka kwake kosangwidwa mmatsengaku ayi, izo ndi za matsenga mkana amuchotsa mimbayo, kuuka komwe titanzauke tikafa siuku ayi. Mufufuzen bwinobwino ndithu.

 68. Akangokomoka masiku angapo basi nkudzuka ndiye mudziti wauka kwa akufa ? Bwanji sakulikira uthenga wa chipulumutso ngati anaykadi kwa kufa ?

 69. Tandionetseni guys

 70. Anazembetsedwa mmatsenga mayiyo, osati adafa zosatheka.kodi akulankhulamonga kale?

 71. apte akalembetse nawo chphaxo cha unzika azavote nawo 2019

 72. Nchoncho Tingathe Kunena Kuti Amenewa Ndi A Chemwali Ake A Yesu Poti Agonjesa Imfa?

 73. masiku omaliza.

 74. Mwina chilipo chomwe adaiwala nde wabwera kuzatenga abweleranso kumanda kukakhala

 75. inu atolankhani tamayesetsani kufunsa mafuso okwanira kuti tidzimvetsetsa nkhani mwati pathupi panachoka chipatala anamuyesa? Nanga omwalirayo munafunsa kuti chinamuchitikira ndi chani? apolice akuchitapo chani kuti mchitidwewu ngati ndizoona uthe? the use of the national lDs wil help to verify because of finger prints please expand your investigations!

 76. Zodabwisa Heavy! Palibe Muthu Anauka Chilipo Ndithu.

 77. Smith Moyo says:

  I feel like the woman is an impostor, there is no way one can learn a new language while dead & then speak it fluently after resurrection, I’ll believe this only when am dead as well

 78. Kokalembesa uzika akuti kuti amujambula camera ikumathima

 79. praise Satan!

 80. Koma abale ake akumuvomereza kuti ndi wawodi?Nanga m’mene amulavulamu akumasanowo abwereranso kwa mamuna wake?

 81. Amalawi ufiti. Nde muzit malawi is a God fearing country. Mulungu wake wakumidimatu…

 82. That z blasphemous check it out iwill never accept that ask her properly plz

 83. Kuntcheu kuli mbiri youka anthu kuposa boma lililonse, komanso afisi

 84. Komatu a Daniel Nkhoma afunsa funso lomwe silikuyankhidwa ndi abale kapena a polisio: KODI KU MANDA KUMENE MUDAKAMUIKA WO MWALIRA KULI BWANJI?? NDIPO PA NDEMANGAPO PAKUMVEKA KUTI YEMWE ADAMWALIRAYO AKUYANKHA KUTI ADALI KWA MFUMU: NANGA MFUMUYO MWAIFUNSA MASUNGIDWE AMZIMAIYO KUTI ADALI OTANI?? KUTSOGOLA SIKUFIKA!!!

 85. wabwera kuzalembetsa za unzika

 86. Extremely bodza! Atuluk a bwanji mzenji yekha almost 6 – 7 ft deep!

 87. AMBUYE ANAMUKONDELABE KT AKHALEBE PADZIKO PAMENEPO
  TIYAMIKE MULUNGU KT WAONANA NDI ABALE AKE.

 88. palibe munthu yemwe adzauka kwa akufa ndiyesu ife zanuzo ai

 89. Alipo anangomusunga kwawo

 90. Zamwa pipo

 91. SANAMWALIRE AMENEYO ANANGOPITA KUKACHOTSA PA THUPIPO MBASI

 92. mmmh zovu zed

 93. Kumachangamuka patown kufa kudzukaso mzimai wanzelu gemu anaionela patali

 94. Takulandirani ku Malawi watsopano ameneyo

 95. Wabadwa Mwatsopano Ameneyo,tamulandira Adzadye Nawo Cash Gate Ya Joyce Banda Akubweletsayo.Mafilu Mutiuze Zambili Za Graveyard Koma Fazi Akuti Ibwelako Liti Kubwerako Nanga Ndikusabwera Ngati?

 96. aaaah aja opangidwa zamatsenga aja awa koma amat zikatelo mitu yawo siigwila amakhala amisala or akangosowa kachiwili samabwelelaso…zinachitikakoso ku L cty i remember..

 97. Toma Toma says:

  Sanafe mai ameneyo coz munthu oti wafa sazukanso mwina amagwira ntchito yakalavula gaga kwina kwake

 98. Toma Toma says:

  Sanafe mai ameneyo coz munthu oti wafa sazukanso mwina amagwira ntchito yakalavula gaga kwina kwake

 99. IMENEYI NDIYE TIMAT NTCHITO YA LUSIFARA.

 100. Khani yabwino

 101. Kodi kukomoka ndi kufa ndizofanana;apa anango komoka .

 102. dziko latha

 103. Joe K Jeke says:

  Komatu azimayi tikuwaonawa apawa ndi amudzi mwa m’mbulu T/A Maganga M’boma la Salima osati Ntcheu so how come?

 104. Jozy Jere says:

  kkkkkkkk nane ndidzauka mkadzafa bas

 105. Naye mpaseni mpata afotokoze zaulendo wake kuyambira nthawi yomwe anamwalirayo kufikira maukidwe ake timve

 106. Hiiii

 107. Kakumbeni manda ake timve zotsatira

 108. Zonama Kkkkkkkk ufiti basi

 109. Ameneyo Asaloledwe Kulembetsa Za Mzika.

 110. Zocititsa Mantha Gyz

 111. Sanafe ameneyo anakomoka

 112. Amathawa nkhan ya ma ID aziona

 113. Wakufayo alikuti pa amthu anaiwa

 114. Nde bola akadauka ndikutulukira ku dziko lina coz Malawi yu ndeakuwotsa heavy

 115. Young B Maseya, Dereck Jassi, Moses Magaleta, Jimy Tayesa, Richard Omar, Rày Têê Sêlê Gôdfrêy Guys did u see this?

 116. Nde tiziti mzimayi ndiwuti pamenepo

 117. Pomwe anamukwilira ku manda pali chomwe chasintha?

 118. Afuna Kudzaponya Nawo Vote Yogonjetsa Peter Osadabwapo Ayi watumidwa

 119. nsima ameneyo ayisowa!

 120. Grey Phiri says:

  Sazafanso Mpaka Kubwela Kwa Yesu

 121. ziliko chaka chino

 122. ndye waukira kwachabetu nanga mmene mavuto alili ku malawi kuno iye ndkumadzukraso kuno osakazuka ku america bwanj shaaa mistake

 123. Ayi Ngati Mulungu Watero Angakane Ndani.

 124. Nthawi ya kuuka kwa akufa yakwana kodi?

 125. Paizekoma Osaopa Uyu Ndisatana Wayambakuonekang’amba

 126. Paizekoma Osaopa Uyu Ndisatana Wayambakuonekang’amba

 127. Chemwali amenewo apanga chibwana kubadwiraso kumalawi komkuno? Anakabadwila bola patheba pompa

 128. Achedwa Ndi Owerudzayo. Akanatiudza Zochita, Kulekanga Nkupikana Yereyi. Ena Ku Imfa Ena Ku Moyo Osathaaa.

 129. Ndiye pamenepa ndiuti coz mukuonesa angapo be sereous mukamaika ma post anu

 130. Nde kut kumandako zauzika zavuta amubweza foreigner

 131. no one but jesus

 132. Alipo yemwe walephera matsenga ake pamenepo.koma akumbukile mau a ambuye yesu kunena kuti,tawonani ndidza msanga mphoto yanga ndili nayo yakupatsa yense monga mwa ntchto zace. Palibe chinsinsi chimene sichidzavumbuluka.

 133. Guyz tiwuzen zowona

 134. a2 akafa isioxe amapta k manda

 135. chewu kungonjetsa ifa patown

 136. ine pompopompo kusamuka mumdzimo mmmm zoopya iz masenga anj wozembesa azanumo zodabw

 137. Ufiti,kuba,sanje ndiye Malawi atukuka bwanji?

 138. Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 139. Ameneyu Ndi Dolo Wakaithawa Gahena

 140. Makape inu mkhani yakalekale mutiuze lero,mbuli inu

 141. Nde tinene kuti cha?

 142. Mzimai wake ndi uti pamenepo

 143. Atifotokodzeleko momwe amakhalira akufa, izi nde zenizeni zochitika kusimongoliya

 144. End of days, the signs are clear now. Wagonjesa imfa

 145. Yesu yekha ndiemwe adauka kwa akufa ,awa ndi aja amazembesedwa mmasenga anthu kukaika bokosi lokha munthuyo mkumakawagwilisa ntchito Ku zigayo ndie akabwerako muli wauka kwa akufa ndi Satanatu uyu akukugwira ntchito simasewera

 146. Koma Ndawona Ine Ukulu Wanu Mbuye Pitilizan Kuwonesa Ukulu Wanu Yehova alangen anthu amene amachtla zamasenga anzawo plz musawalekelele alandle2 chilango pansi pano

 147. Welcome back sister kkk

 148. chidothi chonse amakwilila chija watulukabwanji ameneyo komanso kumufunsa akuzilongosola kuti bwanji

 149. Koma munthuyo anayikidwammanda kapena analiasanayikidwe

 150. Ndizodabwitsa Zimenezi Chifukwa pathupipo Padapitakuti Ndizofunika Kuti Mulungu Aweluze Mwachangu Dzikoli Kuti Oguila Tchito Zobisika Adzaululike .

 151. Zosa chitika, anamupanga masenga ameneyo

 152. c oyamba kugonjetsa imfa kuntcheu ameneyu wina anali mtsikana wa form two sharpe valley anazukaso

 153. Oky chabwino….

 154. Ngati A Mfumu Wo Akumukana Nde Kuti Akudziwapo Kanthu #ndondosha Keepers

 155. GUYZ ZINA TIYENI TIZILANKHULA Potengela U munthu umene tili nawo Kudzuka kwa munthu omwalilayu zikugwilizana bwanji ndinkhani zachipani? Nthawi zina ngati tilibe comment ayi ndithu ndi bwino kungokkhala osalankhula kanthu sikutinso mungaluze chili chonse, koma zinazi zimangooneselatu kusazindikila chomwe mukunena coz zimakhala zopanda phindu, pamalilo sipopangila ndale ndipo ngati mukufuna kutchuka ayi ndithu pezeni zina zitchukila osati zimenezo, zikukhudzeni ndipo muziganizile muli inu m,bale wanu wamwarila nde adzuke ngati zachitikilamo ena azilankhula mbwelela ngati mukulankhula apazi mungamve bwanji?

 156. Ndi uti amene waukayo pamenepo?

 157. Yoooo

 158. Chikudabwitsa ndi chot mimbayo yapita kut? Nanga chiyaochi zitheka bwanj kuyankhula poti anali ngoni?Zitha kukhala kut ndi chiwanda chatsanduka ngat malemuwo.musaiwale kut ziwanda zimatha kusanduka ngat munthu.

 159. She was just in coma….

 160. Amati ufiti kulibe nayenso ndi mfiti kapena sanalodzedwepo.

 161. Yanyuwani imeneyi kwabasi

 162. Kulemela kudzera mufiti,koma Yehova adzakulani.Ambuye chonde pitilizani kuwonetsa ukulu wani.

 163. Sanafe amenayo anagona tulo

 164. Dziko Latha Ili Ambuye Izan Msanga!!

 165. Mmmm! Zochitisa mantha

 166. Inu Mukuwona Zodabwitsa Yesu Anauka Bwanj?

 167. This story has been running all week…aaaah penapake khalaniko otsogola

 168. khani yabwino kwambiri,APA tingoti wagonjesa IFA!koma ngati angafune banja mundiuze pali nyamata APA!

 169. Dziko Latha Ili Ambuye Izan Msanga!!

 170. Akufuna amvere milandu ya #Chaponda kuti itha bwanji

 171. Dpp Boma

 172. pa mbc program ya kaambangamwala tawaonako anthu oterowo mot amfumu wo anangolakwitsa kumkana mzimayiyo.

 173. Ineyo jali ndi magulitsa nwes ndizoona ndi thu waukad

 174. Bola apo zosiya ana amasiye mmmm sizabho. Koma komwe analiko amulakwila pochotsa pathupipo

 175. Inenso ndakamuona ndthu

 176. ndizoona ngakhaleso pa zamaboma analengeza dzana umboni ulipo okwanila koma at afumu anakana at wawo anamwalila palibeso kuzuka

 177. Ambuye atithandize

 178. Kkkkkkk ndizotheka thawi inali isanakwane

 179. kkkkkk oky

 180. Amathawa dpp ndiy mumuze ikadalipo ndthu

 181. Sikoyamba ku dedza zinachitikapo ukoo amati kuchipala zaka zapitazo koma mpaka pano ali ndi moyo zimakhala kt pali athu amene apangapo zao mumatsenga amakhala muthu amubisa pena pake inu ndikumalira chathochi ambuye weluzan dziko athu adziwe za ukulu wan

 182. akufuna azangolembesa nawo zauzika ameneyu kenako abwelelaso kkkkl

 183. kkkkkk alibho atiuza zambiri kti kumanda kumachtika chani

 184. ndizoona zimenezi? ndikuno kuzambia

 185. Kaya zanu zimenezo musova komweko kkk

 186. koma wafunsidwa kuti kuli zotani kumandako?coz fanz ndie imanama heavy

 187. another vote for mcp, anyway conglats though its bizarre, wagonjetsa imfa

 188. Mmmm zoona km? ngt zili choncho wafikila kwao tiuzeni bwn nkhaniyi

 189. Eeeeshi!! Back To Lyf!!!

 190. Ndye abale ake amulandila resurrection

 191. zaulendouno zimenezo!!!!!!!!

 192. Sindikudabwapo kathu sikuja amaika makala olo thochi museu opanda ogulisa aliyense kumazichenja ekha

 193. Àchitabwino mavuto wa tiwàoneĺe limoďzi

 194. zeni zeniiiiii?????

 195. Zaufiti zimenezo

 196. I want that magic! Now!

 197. Koma ndizoona?

%d bloggers like this: