Trouble in Paradise: Bushiri’s horny Prophet soils Church reputation, buys girlfriend K316 million mansion

Advertisement
Bushiri

He is considered as a Prophet and currently he enjoys the war embrace of renowned Prophet Shepherd Bushiri but Prophet Justice Hara did not foresee that his untamed zip will land him in trouble.

ECG Prophet Justice Hara Shepherd Bushiri Scandals
Like Papa like Son! Bushiri’s protégé, Hara, with his mistress

Media reports from South Africa where Bushiri is based with his ECg team have disclosed that Malawian Prophet Justice Hara is at the centre of a crisis that is threatening to break Bushiri’s church.

According to the reports which Malawi24 has seen, Hara is accused of being in a relationship with a South African woman, Lebo Nemasiwana.

The reports have indicated that Hara who has been abandoning his flock to tender to the needs of the South African woman has bought a R6 million mansion for the lady. At the current exchange rate, the money is about K316 million.

The development has irked Bushiri’s church members who believe that Hara has siphoned the money from their contribution for the building of the Church.

It has also irked a Malawian woman based in South Africa who claims that she has been involved in a relationship with the man of gold who can see the future yet he could not see his downfall just across the corner.

The woman has leaked screenshots of lewd conversations he had with Bushiri’s right hand man.

Last year, Prophet Hara also made headlines when he was beaten to near death over a not so secret affair he had with a married Church member.

Advertisement

409 Comments

 1. jesus is the first and the last. prophets were there b4 jesus. with his coming he is the last prophet which means no more prophets.I Gift say jesus is the Alpha and Omega

 2. K316 million mansion….you writers need to think and reason properly how big is it and where exactly is the mansion…pictures of the mansion….You just wake up with an empty head one morning instead of admitting that you have nothing to write about you target people with names….one piece of advice # If you know that your head is empty get a verse from the Bible post it let people read and meditate on it #…..

 3. I am son of major 1 u people u can talk whatever. Let me telling you this I am working nice here in RSA because of major 1 n since I join ECG everything is going well my friend so keep talking sheet but u will die we thought nothing right now am receiving miracle

 4. Kkkkkkk my people, my country why then fighting with a person if u judge him whom r u remember that they is no one who is perfect but if he bought a house then what’s wrong mind ur own things and ur family let’s move together to change our country with peace and love not talking behind somebody’s back whom am l,am not perfect have a lovely dae love u all

 5. Mr Dyson the way big ur kumatukwana pa media tachitani manyazi ur not God t judge and b tolkng of paradise wait and see who shar enter th kingdm of God

 6. Kodi mudziwa kuti anthu sanalandire makoponi mvula ndiimene yayambayi akakhala fodya ku auction akumana wachaka chino ndi wachaka chamawa moti Auction sitsekedwa musiyeni Bushiri that’s why ali Major 1 ingoyamikilani kunjaku ena zoti kuli dziko dzina Malawi samalidziwa koma mukangoti kwao kwa Major 1 Bushiri nde amadziwa kuti kutha kukhala kumalawi .

 7. Major one nde udindo wanji Ku mbali ya ulosi ndi ulaliki if i may ask? Za mawu a Mulungu zomwezi kapena Ku Army? Anthunu mukhale osamalitsa mwanvaa!! Why you easily get carried away? You are a disgrace

 8. Pa YESAYA 5v 20 pali mau awa” Tsoka kwa iwo amene ayesa zoipa zabwino,ndi zabwino zoipa;amene aika mdima m’malo mwa kuyera,ndi kuyera m’malo mwa mdima;amene aika zowawa m’malo mwa zotsekemera,ndi zotsekemera m’malo mwa zowawa.”#ndapereka verse lo chifukwa cha akhutukumve ena amene sanganiza kapena kulingalira za moyo uno,ndi mthawi kapena nyengo imene tikudutsamo,izozo zikuchitika kamba chosowa chikhulupiliro,akungotengeka ndi za dziko and mukapusa musocholetsedwadi ndi ma Prophets ngati awa,
  m’busa wabwino amaweta khosa zake mwa chikondi ndichilungamo koma alero wa akukonda za dziko ili chifukwa akudziwa mphoto yawo pakutha pa ntchito yomwe anapatsidwa ndi ambuye wawo,akudziwa Wamkulu wawo yemwe akuwapatsa zonse akutamika nazozo,iwe ndi ine tikati tipuse tikondwa muwukonde.Bible likuti pa YESAYA 13v11=Ndipo ndidzalanga dziko lapansi,chifukwa cha kuipa kwao,ndi oipa chifukwa cja mphulupulu zao,ndipo ndidzaletsa kudzikuza kwa onyada,ndidzagwetsa kudzikweza kwa oopsya# anthu inu dziwani kuti ma Prophet alerowa angakhale atchuke bwanji,kaya adzikweze bwanji koma alibe ulamuliro wa kwa Mulungu,mphamvu zauMulungu alibe,zochitika zao zikuoneka and zili kwa inu kusakha.Pomaliza mwachidule ndinene kuti dzikoli likupita zochitikazi zikuyenera kuti zidze koma tsoka iye amene abwera nazo,Musasocheletsedwe kapena kudabwa ndi nkhani zozwizwa za dziko ili konzani mtimawo,komanso tione YESAYA 55 v6~9=Funani Yehova popezeka iye,itanani Iye pamene ali pafupi.[v7]Woipa asiye njira yache,ndi munthu wosalungama asiye maganizo ache,nabwere kwa Yehova,ndipo Yehova adzamchitira chifundo,ndi kwa Mulungu wanthu pakuti iye adzakhululukira koposa[v8] Pakuti maganizo anga sali maganizo anu,ngakhale njira zanu siziri njira zanga,ati Yehova[v9] Pakuti monga kumwamba kuli kutari ndi dziko lapansi,momwemo njira zanga ziri zazitari kupambana njira zanu,ndi maganizo anga kupambana maganizo anu# Amen….. Okondeka tiyeni tilimbike mumnyengoyi chifukwa zokhumudwitsanso nzambiri.Mwakoma nonse…

 9. PROFET LEOPARD BUSHIRI ,…Amalawi kondi nyakwawa yamatsengai muilola mudziko muno? Nose amene mulipambuyo pa bushiri mulungu sakuwelengani muli m manja mwasatana owoneka ndimaso ndinu otembereredwa. Bushiri amaoneka munthu nkhope ndi zinkhantho basi thupilake lose mlamaonekedwe ndgati njoka yamphiri . Toma muito quidado com esa bandido drogado econheçido pur CHEPAD BUSHIRI EM MAPROFITA GRANDE DROGADO.

 10. I don’t care about any prophet bcoz everyone will be judged by God but this story has not been reported here ,so u must make sure guys that u have find the facts b4 publishing stories but any way bcoz these days if u want to enjoy kingdom of God pray hard on your own don’t waste your time by attacking others

 11. Ndikhale mbali ya Theodore, osatsutsana naye bushrih, cz athandizana nafe kuti anthu adziwe kt Mulungu alikodi. Enest G Poul, usalimbane ndi a christu ungopanga zako za chisalamu basi, wava chifukwa ndiwe mulendo mu yelusalemu muno.

 12. Mmmm kodi mukadalimbanabe ndi BUSHIRI kkkkkk mukapanda kulemba zokhuza iye page yanu simumagona enanu mpaka kunena kuti zitsiru mmmm zomwezi tikakumane pachipata moyowu ukazatha

 13. JESUS, said,Judge not, that u be not judged (Mt 7:1).HE went on to say, if u do judge, u w be judged in exactly the same way, Who of us would dare to stand before God and say, My God, judge me as I hv judged others? We hv judged others as sinners, if God should judge is in the same way we would be condemned to hell, Yet God judge us on the basis of the miraculous Atonement by the cross of Christ,

 14. Ask your self where you are kuti kodi anthu akale anali achipembezo chani?Nanga chifukwa chani aneneli akale ananena kuti kuzabwera aneneri onyenga owoneka ngati a mulungu koma zochitika separate

 15. We stay here in South African but wy people of RSA they don’t like him.That’s wy Issa who is yesu denied to distribute Christian. A natI kuzabwera aneneri onyenga, mwana azakhala mwana mzake muzaziwe kumapeto kwadziko

 16. Please don’t make sly mistake let these people who are preaching the word GOD do their job, if you don’t go to church awo ndi mabvuto anu. Bushiri is a Prophet .Muzilemba za Anthu akuba Cashgate.

 17. Koma zinazi zongotengeka tengeka ndi zina zilizonse tiona zambiri mum’badwo uno, Bola, nanga si akuti ukafuna kulemera zimatheka pompopompo! Ndiye ndindani amadana ndi ndalama kunjakuno!!!

 18. Kkkkk eishiii pali tchitotu apa, Ine ndangobwera kuzangowerenga nawo ma comment basi nde wina usakhale busy kuwerenga comment yanga tawerenga zomwe zili mmunsimu kkkkkkkkkkk..Only God knows the truth..Ukakhulupilira Mulungu ndekut siwe oluzayi…

 19. Ngati mukuona kuti ndi false prophet why also start your own if you will be rich like him
  Mumangotaya nthawi yanu mulungu anampatsa amene uja ndalama ndiye ali nazo is what also I need

 20. Kkkkkk,amalawi wy we are wasting our tme to judge someone.mulungu pozaweruza sazatenger kt umamusata bushr kapen ai kma wina aliyense azawerzidwa nd ntcht zake.

 21. Kkkk eti wamkachisi amadyaso mkachisi momwemo kapena kt sukufa ndi ludzu mwendo uli mmadzi;but not good with church contributions.

 22. Kkkk ziliko Ku Malawi ndi Atumiki ake.Mulungu Anati kondani Adaniyo koma kumachenjela poti nsatana ndi daninso mukapunsa munzayanjana ndi nsatana mudzina LA mbuye?

 23. When you are busy shaking the wall or the mountain you don’t realise that it’s you who is shaking. . This is the typical Malawian way of thinking.. backward thinking. no matter how you can educate a Malawian.. he will still think backward

 24. Never judge or comment appropriately to a man of God or proclaim to be a man of God.For has a reason for this for His name to be glorified

 25. I always laugh when I see these type of posts. I honestly don’t know how true this story is, but at the end of the day these men of God are just that, “men”. They’re not Jesus. Read your Bibles, there is no need to call each other names and swear at men of God like as if you have Jesus-like behaviours, deat18:17-22, jere28:9. Anthuwa akapanga zinthu zabwino you even manage to find a problem in that. Bakhalani ndi umphawi wanuwo ukukuzunguzani maganizowo. As for me, I’d rather keep my mouth shut towards such things I do not know of, for fear of eternal damnation. I hope all your negative comments benefit you.

 26. So.Major one bought 350 million mansion none complained but your government bought 100 million car everyone cried hihih nyooo mabodza bas

 27. kkkkkkkl eeeyaa inu mukuti chani amalawi uphawi kapena uchinsiru tiyeni titamande wamwambayo akuti palibe aza kwa tate opanda ine wosati anati palibe aza kwa bushi opanda ine ai guys mfumbi ndiwemwini ine thawi zonse ndimalemekeza mulungu wosati garu zanga ai sindingagwade kwa prof kuti andipatse zosowa zanga ai koma mwini dziko

 28. Kodi chifukwa chani ma prophet akungomanga machurch abwino kunja? So Bushiri yekha aSalanje Ku UK ndi anthu aMulungu, kapena gen? Church vha Bushiri Ku Misesa bwanji? msamangotsusa chifukwa simumayenda tapitani pa SA pompa mukaone omo amangira ? Sikunyoza koma kunonso aziganizirako ndalama ya nyumba imodzi ya girlfriend kuno ndi chi chalichi choopysa!!!!!

 29. abale adzanga aliyetse adzaweluzidwa pa mlandu wake, palibe chifukwa choti tidzimunena muthu pano, ngati mbiri yake ndiyoyipa timapitiranji, kumalawi kuti dzithu tsidzingayende bcz timakonda kunena atumiki amulungu, maiko adzathu dzithu zimayenda bcz amalemekedza atumiki amulungu amapangira dzithu limodzi, aliyetse akaweluzika malingana ndi zintchito zake.

 30. bola iyeyo wagula nyumba koma iwe wagulira mowa mahule angati analemba zaiwe ndani muleke iwe wamuona bwanji mzako pomwe diso lako ndilozala ndi zisoso

 31. Kkkkkkkkkkkkkk koma amalaw tili pavuto adzawoneni ngati mukuti alindimungu wake Bushiri wolemela ndiye apangela lake bible akhaleso ndi atuniki ake.Bwanji akugwiritsa ntchito bible.komaso zodabwitsa ndizakut ma prophet onse akugwiritsa ntchito bible kusonyeza kut a christ nose ndinu otembeledwa

  1. Ngati umankhulupilira mutumiki yemwe anagwilirira namfedwa wazaka zambirimbiri ukhale chete uziwe chabe kugwira manyi ndimanja akowo kuchimbuzi ukamabiba

  2. Mahule inu mudziwa chiyani kusaduka njaka basi.Tandiwuze buku limenene adalemba za mmeneli Bushiri ndipo ndi ves chiyani.koma buku kidat samalanowoni aneneli onyenga komaso tsoka mtunda ndi nyanja chifukwa oyipa watsikila koko.Ngat ndimeneli wachowonadi bwanji sapephera mavuto adziko lake.YESU adalitsa mzida wa yelusale nanga iye mavuto alikwawo kusalima

  3. Sabiti Sinde iweyo ndimulungu wako ukulephela bwanji kulipemphelera

   Ukudziwa mulungu wako wa Moon ? ndi ⭐️ ndiwadziko lapasi

   Google chiyambi cha chipembezo chakocho

  4. Malemba oyela adat musiye nasongole ndi tiligu zikulire limodzi zidzawoneka tsiku lokolora.ndimapepha kwa mini namalenga zomwe amandipatsa zimandikwanira ndine ndani pamaso pa nanalenga ine.mudzawawona mavuto sangalani pasi pano kumwamba kulibe wanu mtendela tsoka kwa iye odzikundikila chuma

  5. Zinazi zimandisekesa kwambiri, ngati inuyo muli muchipembezo choona komaso abusa anu wolungama mwapangapo chani? We’re not supposed to judge our friends ayi koma tiyenera kuzimvera chisoni tokha, ngakhale yesu anati muzililire nokha komaso uyenera kuchosa chisoso chamdiso mwako usanachose chamzako. If you are busy crying for bushiri today, you’re giving him more blessings than before. Call him false prophet, wa satanic and whatever the name you can give him you’ll not yield anything and you’ll never be his class. He’s using the same Bible you’re using in your so called church, he’s using the same name of Jesus christ and jehova as his father and creator of everything. Let him work his ministry work without intimidation or discrimination, God is watching him Ngati sakupanga chifunilo chake God will punish him during judgment day. Osati tizingokhalira pano debate zinthu zozizila ayi moti mwatayisaso nthawi yanga apa mmalo moti ndikapange ndalama mwina ineso ndingazagure kabaza kkkkkkkkkk

 32. If God is rich why should I be poor

  People are are poor because you limit your thinking

  You feel like rich people are coming from another planet

  I know bushiri family it was considered as the poorest family but very intelligent family

  The only thing was for the family to connect to God

  I don’t see any problem for God to bless them

  Bushiri amakwera mapiri mumamuseka

  At school anali wa SCOM mumamuseka

  Amasala zakudya mumamuseka

  WALEMERA MUKUPANGA NSANJE NDE USATANAWO !!!!!!

  1. You can say that again. but remember these people you are passing the message to are Malawians. Do you think they can change? Amadana ndi anthu ochita bwino. Even if he was not a prophet akanampezelaso zifukwa zina za boza

 33. OSAKWIYIRA MILUNGU YANUYO YAKUPASANI UMPHAWI OCHITA KUNUNKHA NAWOWO

  KKKKK

  TIWONESENI MILUNGU YANUYO

  BUSHIRI ATIWONESA WAKE WACHUMA KKKK

 34. ..wolves in sheep clothes, “mudzadziwa ndi zitchito zawo,tiligu ndi nansongole zilekeni zikulire pamodzi adziwa mwini wake pokolora.

 35. There is something wrong with this paper – Malawi24 and its writers. Almost every story this paper has ever carried about Bushiri has been negative. Don’t you surely have anything good to report about him, when he is healing the sick everyday? Or you run a vendetta to see him fall? Who bankrolls you to run evil stories against men of God? Why don’t you go hunting Sangoma’s around town to see and report what they are doing to our people? Just a warning; God says, “Touch not my anointed.” Carry on with your vendetta and see the other side of Bushiri’s God. You seem used to His blessing side because you can write.

 36. who is a prophet? i fought he is the one hu adumbrates on behalf of God.the so called prophets,what message have they told us from God?

 37. Predicting the Rugby world cup game between Scotland and Australia, do you call that a prophesy? He is not a Prophet at all, am just sorry for all you faithfools who follow him!!

 38. This woman few weeks ago is the same woman DPP cadets were attacking Brian Banda kuti she was having a love affair with Brian Banda. You showed screenshots of her conversations with Brian Banda. Today you are saying she is having a love affair with Prophet Hara showing screenshots. Bodza iri. Propaganda.

 39. Wina alexe nd prot zingotengera chikhulupiro chathu kt ndichotan Kkkkk ngat tikhulpr …………..kaya Jess ints lovng any kind of pple no matter who is pofuna kt tikhulupirre iye.

 40. THE MOST IMPORTANT THING IS BUSHIRI IS THE RICHEST MAN IN YOUR POOR COUNTRY KKKKK GOD KEEP BLESSING HIM AYUDASI AYALUKE

 41. If a prophet buys a house for his girlfriend. ..this is called congested miracle sin. When he buys a car …this is called miraculous sin…then it turns to miracle billionaire sin

 42. kodi ndichifukwa chiyani kwangochuluka ma prophet ? kodi iwe ukuchedwa ndi kunena za bushiri iwe ubale wako ndi mulungu ndibwanji,no? kodi inu mukuona ngati zomwe amachita bushiri mulungu sakuona ndichifukwa chiyani akumusiya paka lero?kunali mafumu ambili bible amane amachita uchimo koma la 40 likakwana mulungu amathana nawo,bale wanga kulikonse komwe uli uziwe ichi mwezo wa zoyipa zonse ndi chikondi cha pa ndalama komaso tisaiwale kuti yesu adamuwuza mwini chumu uja kuti ndikovuta anthu achuma kukalowa mu ufumu wa mulungu ngati bushiri akupanga uchimo zilibwino chifukwa chomwe amafuna mulungu akuchiziwa akuchimwa dala musiyeni yesu akubwela posachedwa chomwe akufuna iwe ndi ine tiyende mu chiyelo amene ukulimbana ndi bushiri iwe ndi jealous chabe naweso maso ako angona pa tchuma chomwecho tsiku labwino nonse

 43. ine chete osayankhulako kanthu I don’t have any mechanism to know who is a real man of God or not. whether this story is real or fake am afraid I might be on the side fighting against the spirit of God. moreover I don’t loose anything by staying quite. have a blessed day.

 44. For u to know if these prophets are real just see d lives of gwamba, Armstrong who r there, akuonekabe anthu osasinthika muuzimu, if God. Touches somebody pamakhala kusintha kwenikwen, I only salute Jesus

 45. kupemphera ndi wekha but sometyms this prophets akulakwila mulungu and they after money mwina enanu mukungosusa nkamba koti mulibe mpata okumana ndi bushiri koma mukazapanga attend church chake once ndipomwe mungazaziwe kuti he is after money for me in box ihave his number

 46. I don’t understand this issue .urself u say it is not bushiri but daaa follower .so why do u misuse daa major 1. amalawi tiphunzile kulemekeza atumiki amulungu .I love bushiri so much coz iknow GOD is using him .mwayiwala nthawi ya Elisha ndi anyamata amend anamutukana “wadazi” nthawi zina mukuvuta chifukwa chomatukwana anthu amulungu .kodi azibusa kulibe,apostol anapita kuti ndi ma papa kulibe kunja kuno awo samalakwa koma oyipa ndi Bushiri yokhayo basi.thus why ziko lathu lilino pamavuto owopya kwambili chifukwa sitifuna atumiki amulungu. its only GOD who judges .if u see that akupanga zoipa basi inu pangani zabwino .mukunyanya!!!!!!!

 47. Wasoka woitana mnthu mazake tate kutenga ngati iye ndiye mpulumusi wake , only God is Tate.
  Za prophet mkutaya nazo nthawi chabe funani chipulumusi.
  Masiku ano kulibe ma prophet.
  Masalimo 143;6 Musadalire mnthu mzanu mwa iye mlibe chipulumuso.

 48. Koma ndi zoona kuti m’mfumu sitchukadi mdziko la kwawo,KU SOUTH AFRICA BUSHIRI amapatsidwa ulemu,moti munthu ku nyoza Bushiri akhonza kukuchita zina ndi zina. Koma pa Malawi Bushiri samukonda why?

 49. Kulibe anthu opanda nzeru ngati ifeyo a Malawi. Ndakhala ndikusatila ma News paper amayiko ambiri,,,,koma its only Malawi news papers and their writers don’t see any goodness of anything. What they knw is only to wait for something bad to happen its when they open their big mouths. Learn life of a human being and focus on ur weaknesses. Bushiri is not God mind you. And he is far even from Malawi itself as a country. Leave them alone!!!

 50. dear Malawi24 … a pastor’s child is not a pastor neither malawi24 isn’t zodiak…. n jana is not bushiri … what has to happen has to happen … Jana yu before being a prophet he was human!

 51. Be a prophet and see what difference would make?? Leave this man of God alone!!!! Malawi is spiritually in dire need to receive Gods favor on our fate. Forgive me…

 52. You have to understand that we are now in the end of time as Isah ( Jesus ) peace be upon him as prophesied by Jesus himself ” For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shrew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible they shall deceive the very elect.” No wonder what is happening now, others can’t understand it but they have to accept it blindly.

 53. When a pastor or prophet is poor they don’t criticize about him…. But wen you hear is now starting buying jets hotels…u start mabodza, I think these other things you saying are mixing up with ignorant jerous y…if you are not happy about them then you better leave them, don’t follow them, follow what the spirit of God is saying to you. And its not all things that Nyasa times is posting here that is true, is Nyasa times God? Osanena za umphawi uli Ku malawiko bwanji? Please start following up for your own and family salvation than wasting your time talking about other pple.

 54. I Hav Observe That Most Pple Amene Amanyoza Atumiki Amulungu Amakhala Ndi Mavuto Ambiri, Either In Marriege Buzness Or At Work, Coz Mulipo Kupanga Miseche Za Anthu Amene Zimawayendela So More U Talk About Them The More God Bleses Them, So Watch Ur Mouth?

  1. Its rather the opposite. Anthu amapanga follow ma prophet amakhala ndi mavuto ambiri. Either ma banja awo sali bwino or akufuna banja, ndi aulesi to work ndiye amafuna miracle money, amafuna ma banja coz mmbuyomo anakhwefula kwambiri. In other words its the desperate people that follow prophets more. You sound like one of them

  2. Am Not Talking About Prophets Here But Any Man Of God, Whelther He Put Himself On That Title Or Not Its Not 4 The Man To Judge, Follow What U C Is Right To Ur Understanding, Coz Everyone Will Be Judged,

 55. choyankhula ndilibe ndiye kuti kumalawi ndikosauka eti?chifukwa aliyese wolemera ndiwa satanic ngati ndiwopemphera ndiwokhwima ngati walemera mopanda pemphero ndimfiti ngati ali wosauka.chabwino chiliku malawi ndichiti.poti wopemphera aliyese ngati ndiwolemera ndiwasatanic kumalawi ndikomvetsa chisoni umphawi unakula moti akamuona wolemera kwaiwo amaona ngati chozizwitsa.

 56. I think I have enough reasons to unlike this page a Malawi tinatani kuti we don’t want anything good to happen in our country do u think that ur so God u worship he just created u to b beggars coz wat I know from experience anyone who does well in its people will say he is a Satanist or he has bewitched someone shame on u all we know ndikunamizilana ufiti ndikupempha basi bt let me tell u you better workup in those dreams and work hard amapatsa olimbikila komaso kumayendako maiko ena ndikumawona zomwe anthu ena akupanga

 57. MA JELOUS LEAVE MY PAPA ALONE. FOOLISH MALAWIANS THATS WHY SIMUKUTUKUKA. CHECK HIS PAGE TO SEE WHAT HE SAID ABOUT ALL THIS.MXIEWW!!!!

 58. MA JELOUS LEAVE MY PAPA ALONE. FOOLISH MALAWIANS THATS WHY SIMUKUTUKUKA. CHECK HIS PAGE TO SEE WHAT HE SAID ABOUT ALL THIS.MXIEWW!!!!

 59. Yuh malawan pipo yuh re cased talkin bad things about major1 sure yuh dnt wht yuh re bringing upon yo selves rubbish ed foolish pipo,prophet sherperd bushiri died a long time ago,ed hw cn a died man do such becoz wht i kno christ is de one lives in papa kikikikkikiki wefipubamwe talking nonsence about mah dad,mah father mah father let flood annointin appear now in de name of jesus.dad is goin far ed no one is gona stop him nt even de devill him self coming directly from malawi oh sorry frm hell .mind wht yuh post on dis social media of yoz yuh malawi pipo it is jst an indicator jst wait ed wht God will do.

 60. Nde pomaliza mupindula chan. Y cant u write something worthy developing our country. Useless poor ppo. Our problems ain’t the prophets. Amadya zawo & its none of our bzness

 61. Ma Prophet bible refers to are not like the Bushiris omanena ‘can I prophesy?, have we met before? Do I know you’? That’s bullshit…. This is what the Lord has said…..that’s bible prophets I know. Zitsiru inu nonse mutsatira ma false prophets….. See you when you enter Paradise.

  1. You have to understand that we are now in the end of time as Isah ( Jesus ) peace be upon him as prophesied by Jesus himself ” For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shrew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible they shall deceive the very elect.” No wonder what is happening now, others can’t understand it but they have to accept it blindly.

  2. ndipo anthu amakhala ngat anapepetulidwad..they have the bibles but they don’t read n understand on their own,they Wait for achina Bushiri to read for them.asocheradii

  3. We don’t worship like Catholic time this is new generation, you claim you now true God but even a single day you haven’t fasted or helped even ana amapeza amulongowako and you call them ana ahule kkkk utiwuzachani

   Why kulimbana ndi mulungu wawina wako akapasa umphawiwo osamukwiyira bwaaa kkkkk

  4. Wagwira fupa agwire fupa lomwelo chifukwa nyengo ikupita kumapeto iyi ma prophet wa abale kutumiza sms mkumati ndakusankha ukhale member wanga ndipo ndikupangitsa kukhala olemera za ziiii munthu ulemera bwanji usakulimbikira wekha pa umoyo wako wa tsiku ndi tsiku .Tisgulitse chikhulupiliro ndi ndalama abale

  5. nobody knows the ways of God. And who are you to judge. Tell me something how do you understand Jesus using His own spit as a healing agent in the light that spitting on someone is an insult?

  6. David use Soil to heal Sick Pipo,,Ur Mburi muuzimu thus wy you take Job of God to Judge iyeyo nanga Mulungu azaweluza Chanie??hope ur not born again,you dont know Bible.

  7. Koma ndiye zirikoti ma prophet kudyetsa njoka anthu, udzu, doom, kumenya makofi anthu, kuwamwetsa magazi, kugwira mabere ndi matako azimayi, ma kick, kugulisa anointed water nzosachita kunena etc all in the name of Jesus mmmm koma abale bible lake lomweri? Ulaliki wake wa dollar basi always. Eeee abale mulungu wake yemweyu kapena asitha ma plan a ma prophet ake?

  8. M’busa okudya njoka ya moyo uyu anthu mkumamukhulupirila ndinudi zisilu za anthu. Munthu kukuitanilani ku ng’anjo ya moto inu kumuombela manja kuiwala kt Lusifala ndamene akumutuma. Ana ndi zizukulu za Satana zili kuculukila dziko la pansi

  9. Prophet my foot. No one is judging here but rather saying what the Bible is telling us. Read it carefully, mburi zachuma chopezera mokuba ponamizira dzina LA Yesu. Ndalama zanga nzogwirira ntchito yabwino osati ‘the spirit has taken me to your home’, I can see your child….the name….why can’t I just capture that child”. Kkkkkkkk guys chamba ayi….ok chabwino ine ndi ochimwa koma zautsiru ndi mau a Mulungu apa NDE aaaaaa Poor, Very Poor Indeed. To hell with your Prophets. False Prophets.

  10. #Nox Y Makamba See my friend. You say am Garu and yet you claim to be of Jesus. Kkkkkkk sure let me be a very big dog but the truth is ‘false prophets are a nuisance to the people of the Mighty Lord. Take it from the Bible. Nzitsiru zeedi onse amene atsatira aneneri onyenga-satanatu ameneyo. Stay blessed.

  11. Dyson Mara I don’t know zopanga mwina mutiwunikire ndinu anzathu woona Patali ine ndine mbuli.sindingadziwe kuti mwana Wa njoka ndi uyu odala anzathunu

 62. Only God can judge him much better lokani nasongole tiligu zikulile limodzi,zinazitu zizaoneka pokolola,let’s jst hold our faith to Jesus,

 63. Hell no l don’t understand why you writers focus on mere romours than to write good things about Malawi, you’re those idiots who are turnishing the image of Malawi blandishing you’re own country as being useless people, sometimes l question myself if you are really Malawian. Fuck this why is it that only in Malawi when you get rich people start associating you with bad stories? Look we are busy castigating the likes of bushiri when we should have taped into their investments for our benefits. Write stories about Malawi that will make us proud

  1. George you are stupid yourselves are you not a sinner yourself, The Bible says its not for us to judge and pliz don’t act like Mr know it all to me you know no shit

 64. Koma guys,,,where do you take these things/story
  Liv it to God,,do you know where exactly Paradise is allocated in heaven.leav those stories to God

 65. Bible linanenelatu zamasiku wosiliza kut kudzabuka aneneri onyenga; nde mungandiuze kut ndi atiwo aneneri onyengawo? Asanabwere aneneri owona ndi wongoka ntima; akuyeneka kudzakaye aneneri onyenga ndi cholinga choti agonetse tulo ambiri ndi kusocheletseratu chikhulupiliro kwa anthu kut asadzathenso kuona ndi kuzindikira za unenero woona omwe udzabwere onyengawa akatsiriza term yawo.Mudziwerenga bible ndipo mukamva mudzimvetsetsa pakutero mukadzaona mudzaonetsetsanso.Mulungu atithangatire kut tidzitha kuzindikira ndikusiyanitsa pakati pa uneneri wonyenga ndi woongoka ntima.Palibe chobisika pamaso pa MULUNGU ndipo kwatsala kanthawi chabe OIPA ONSE ADZATHA PSITI.Athu akulunza dala pachoonadi mkutsata milungu yabodza ndipo agontha ndi zapadziko atanganidwa ndi maidyaidya pofuna kukhutitsa mimba zawo. PUTUMBWA MKUDZIMVA MAKA PODYERA ANTHU MDZINA LA AMBUYE;MULUNGU ADZAKUSALAZANI SI KHAZENI WANU MUSAMALE ANENERI AZIWANDA INU

 66. The so called bushiri that u praise is failing to finish the church from mzuzu chibavi where he comes from. Analiyambana kalekale anthu akupemphelera malo osalhala bwino. But he is busy building churches in SA, what for? Coz kuli ndalama? The story is true that a mansion was bought,, whether he’s ur prophet or not, rich or not. But it has happened.

  1. They don’t blame him in RSA that’s why he’s building there. Why build here when all you know is blame game?

  2. Lucy ……how’d you expect Bushiri to build a church for ECG Mzuzu congregants??? I thought members from Mzuzu should be responsible for building their Church. Anyway I don’t see the logic behind your statement.

  3. Indeed a Prophet is not respected in his own land. He who recieves a Prophet ,recieves the Prophets reward, thats what is happening to South Africa. Even Zuma appreciates Bushiri because of the many pipo who visit his church and in the process enhancing the tourism sector.

  4. Nanga amene akupemphelamowo ntchito yawo ndi chani? Mesa adzipanga zitukuko ndicholinga chakuti apeze ndalama zomangila chi church

  5. Munthuyu ndi wa kuba believe or not because the miracle is doing is a fake and go to YouTube or Google just right Bushiri fake prophet or iluminaty and you will see the videos your self FAKE PROPHET BUSHIRI

  6. You have to understand that we are now in the end of time as Isah ( Jesus ) peace be upon him as prophesied by Jesus himself ” For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shrew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible they shall deceive the very elect.” No wonder what is happening now, others can’t understand it but they have to accept it blindly.

  7. kkkk hey u believe google too much, google amanena chilichonse chomwe chalembedwa ndikuponyendwa pa net kaya zoona kaya zaboza , ndizolembedwa ndiwanthu kkkk

  8. kkkk hey u believe google too much, google amanena chilichonse chomwe chalembedwa ndikuponyendwa pa net kaya zoona kaya zaboza , ndizolembedwa ndiwanthu kkkk

  9. Blind minded yo dont believe on the dictionary as well. If u dont believe on internet why are u on fb. Fb is part of internet. Mwaiwala kupembedza Yehova mukupembedza munthu. Popephelera anthu ofuna banja kumagwira mabele ndinchani? That rubbish. Matsata tsata mutsatira kumanda.

  10. Ine ndimasatila ali yese amatumikila Mulungu you idiot,,,you Judge,,,kulanda ntchito ya Mulungu iyee azaweluza chanie,,Paja simuwerenga BiBle,,Yesu anayankhula pa wiri False prophent,anatiso ali yese Okhulupilira ine azapanga zaminthondwe kuposa ine,,,;,,,,Start Genizis to Chibvumbulutso,,Amphawi tikumvutiaka,,,

  11. Mulenga ukunena zoona,Malawi 2f ndi onama last of last wk ankati Bushiri amugwira ku America ndi ma Drugs,,pamene iyeyo the same time amanyamuka ku Pita ku Mouritious,,kukakumana ndi Official GVT fo bizness there

 67. hey you are just loosing your tym of gossiping pipo of God.Mind on your buzness, kodi inuyo kumwamba mukalowa ndi bushiri kapena Hara? dziwana kut aliyense akalowa yekha kumwamba

 68. Vito ndi makolo athu anatiuza kuti ku Malawi kulibe olemela nde tikamuona timadabwa naye timaona ngati olemera ndi mzungu yekha basi kkkkkkkkk Nyasaland uyooo

 69. Oh man of God! It is treu: chipanda miliri panalibe kusitha; so ” what should we do now? Ndikuti tingapenze phulutsa mchipululumu ? Eeee

 70. The house was really bought, muziwelenga ma news osamangosusa nkhani APA. Bushiri bushiri wachani? The only issue u can raise is that its his follower who bought it for a g/friend not him. Kumatsatila news, osamangogula mandasi

  1. Spirituality is when a prophet buys a house to a girlfriend and the followers rejoice and says our womanizer prophet is genuine. ..kkklk you Have told us a miracle lie…Steve stop dreaming whilst you are walking.

 71. You are lying. You are lying how could u say such things. oh I know because you did not have news to post on Facebook so if u don’t have news to post do not ever speak lies about a prophet of God if u do not believe read the Bible on 2 CHRONICLES 20:14 .

 72. Verify first before you report . be accurate. Be professional . much as I don’t follow this man, but i respect him as a man of God. Osathamangila kunyoza mungazanyoze mzimu oyera. Mukatelo simuzakhululukidwa kumwamba ndi pansi pano.

  1. Siukumudziwa ukumunenayo ndiwamakobidi yes koma za uzimu mulibe uzamuona ukazamufikila pafupi uzatsimikiza ngakhale anthu timatheka kudesa zabwino komano Man mudzakumudwa .ndiwa busness wandalama koma osati mzimu oyera sindikuweluza koma ndamufikila pafupi ngakhale zolankhula za umunthu ukhoza kukhumudwa Chauta akungofuna kusefa Nansongole pakati pa Tiligu ndichiyambi chabe khulupilila zonyasa zambili zikubisika kaamba amapeleka ziphuphu kuti zisaveke uziona

  2. Ndimamudziwa. Pakwawo ndimadziwapo. I don’t follow him and his teachings, but from where i worship we are not trained to castigate men of God. Or atakhala kuti tikudziwa kuti mmmmm izi izi…… Matthew 7:21 kimatsika mmusi. It can be the real Holy spirit working in a man like that donkey which spoke to Baram

  3. Hey guys the fact is that he is not a man of God.I do also remember that pamene amapanga prophesy mzima ananena kuti go deeper man of God.But Bushiri says that he is not aman of God but aprophet,so my question is that if he say that he is nOt a man of God,where did he take the power of prophesying?

 73. My major one i knw in my life is GOD, atumiki a Mulungu omalizira wake anali YESU. Izi zuchokera kuti???? Ine wanga ndi m’modz bas! Who is that prophets for?

 74. Koma nde aMalawi24 munthu ameneyi simkupuma naye bwino eti komatu zikuchedwetsani….Bushiri ndi Big kudutsa Big Wanuyo…

 75. no wounder,( Holly Bible) explained it very crearly,the beast comes out of deep waters to the earth, shall be given powers and authorities from the dragon,( to rules the earth), not only that, another beast comes trom the earth itself with (strange powers and wonders), shall gather every human and force them to worship the image of the(first beast), nde musamadabwe nazo izi cos the Bible said, the second beast is the false prophet with( powers from the first beast)

 76. am not bushiri fan but u pipo I don’t understand u y mukulimbana ndi munthu oti sakukudziwani komanso amakuonani ngati matope h z a Billionaire

  1. Ndiwe mbuzi palibe akulimbana naye ndife talemba kapena kufukula nkhani zimenezi? zopusa ndiulaliki wa uchitsilu wa Bushiri uli posepose .wabadwa liti iwe udawelengapo Bible? ndipati adalemba kuti Yesu azabadwaso? Koma Bushiri akuti mkazi wake abeleka Yesu Watsopano .zokhazikha zonyasa kuti si zauzimu koma zakumidima

  2. iwe ndimanyi opandaponda, choyamba ndaona kuti kusaphunzila komanso umphawi ndiumene ukukuyankhulitsa zimene walemba apazi, if u really believe in Jesus Christ bwanji osamalimbika kupemphela Poona kuti bushiri ndichixindikilo choti aneneri onyenga afika.

  3. aneneri onyenga ngati awa achina bushiri ndiamene angati pangitse ife kukapulumuka bcoz tawadxiwa sitingapiteko and mulungu walola kutelo ndicholinga choti ife tizipemphela muchoonadi,osati umbuli mukuchitawo womangolalata ngati empty tins

  4. What z ur concern mpaka kumutukwana mzako??
   Wea z ur spirituality?
   Mulungu amatsekula mask ndi makutu a osaphunzira, aumphawi ndikulakhula ngati mfumu kanthu nkuvetsa?
   Mbuli zophunzira za short temper zilipo zambiri mbiri!!!
   Kuphunzira sikuti mungakambe zanzeru o tym,
   Let poor God lovely pple express their spiritual feeling from their spiritual observation…..
   Dnt forget dat u can kno Devil by his works only if u believe God…
   Amen

 77. Wakuba amasankha akuba anzake Bushiri nayeso siuja anagulila nyumba .atampasa mimba mtsikana .Ine si Mulungu komano kuti muone iye Bushiri ndi omutsatila ambili mbili zao ndizomwezi kulibe uzimu kwa Bushiri anthu amangopitako kaamba ka utumiki wa Ndalama sindinavepo alulalikila zautjenga wabwino kuposa milacle money Asanene za Hara ndiutumiki wakumidima umeneu Mlaka zibwezi zosayamba. Mbendera onseo anapita kwaiye tiyeni titsekule maso Ndalama zitoononga timautumiki timakula vuto aZimayi kutengeka kulibe choziziswa kwa Bushiri kupatula kukuuzani mulemela Mulungu simunthu wayamba kukuzani kuti kwaa Bishiri kulibe uzimu .iye kugwidwa ndi mankhwala .omutsatila .chigololo. ndichiyambi chabe saoloka Mulungu salola nkhosa zisochele ndi Nkhandwe imeneyi

 78. kumalawi zimu wawuphawi ukukula munthu asachitebwino ayi akalemela ndiyeti ndiwasataniki simama ndiwasataniki bushiri ndiwasataniki tibijosha ndiwasataniki aliyese amalawi mudatani kodi zimuwawuphawi umenewo wokanika

  1. Naweso nena zili apa ndiolemela angati ali Uko ku Malawi? tikunena machitidwe atumiki omanyenga azimayi mdzila la Uprofeti atamati wa busness vuto palibe palibe amasaka za ndalama zake tikunena kuphatikiza kulalika ndi zonyasa Pepa kwambili sitingalimbane naye sitingamufikile komwe anazipeza akudziwako yekha

 79. You are just bringing curses upon yourselves. One lie after another against men of God. Ma prophet ndiye ophweka kuwanamizila? The bible is so clear “touch not my anointed and do my prophets no harm” Don’t joke with things of God otherwise what comes tomorrow you won’t handle it

  1. ur just as stupid as ur bushiri.why cant u read the bible.u just have that verse of not touch my anointed one why dont u read the verse which says in end times there will be false prophets who will heal in my name and do everything in my name.cant u see bushiri is one of those false prophets. dont die with someones sins.come back and repent bushiri and co are false prophets

  2. Musiyeni Bushir apange zomwe iye akudziwa kuti zimuphindulira. Otherwise tichedwa ndi kupanga za iyeyo m’malo momapanga zinthu zina

  3. Enanu Mukusiya Ufiti Wa Agogo Anu Nkumapanga Za Bushiri. Mwina Mmafuna Kut Akhale M’bale Wanu Kut Muzidya Naye Money, Mmmmmm Muyiwaleko Zake Ndi Zake.

  4. Who is anointed there guys,why this people there so blind up to lavo please why?inuyo mukufuna mpaka Mulungu atsike kumwamba azakuuze kuti BUSHIRI is a fake prophet?I beg you to go in prayer and pray for yourself kuti Mulungu akusegule maso kuti uwone ndi mulungu utiwo amene BUSHIRI akumanamiza naye anthu wamva…BUSHIRI sanaitanidwe ndi Mulungu koma alindi mulungu wa yeka womupangila makobili ali pa business

  5. Anthu sikuti akudana ndi Kuĺemera kwake àyi koma akudana ndikusoçheretsa Añthu, Kumati iye ndi munthu wa Mulungu Mulungu wake uti? Mwana wa Jabulosi

  6. Ee!Guys Aliyese Akaweluzidwa Monga Mwantchito Zake.Koma Usatchule Zina La Mulungu Wako Pachabe.Only The Bible Is The Truth.Palibe Adza Kwa Atate Osadutsa Mwa Ine.Ine Ndine Njira Ndi Khomo Yesu Anatero.Kaya Enawa Akuti Chan?

  7. Jere28:9 “as for the prophet who prophesies of peace, when the word of the prophet comes to pass, the prophet will be known as ones whom the Lord has truly sent.” deat18:21 “and if you sat in your heart, ‘how shall we know the which the Lord has not spoken?’ 22 wheb a prophet speaks in the name of the Lord, if the thing does not happen or come to pass, that is the thing which the Lord has not spoken; the prophet has spoken it Pressumptuously; you shall not be afraid of him.”

  8. Sono inu boss kapwepwe mulunguwanu okupanglani khobid nde alikut?? Musazalankhulenso mawu amenewo kachikena mwava boss.

 80. mose mudayambila kumunyoza muja munthuyu sakusintha ayi.oyelanu chipambano chanu chili kut ??? Musiye bushiri iweee eerh

 81. Buying a house is it news today? Who is Bushiri anywhere? Does he have any post in goverment or what? We dont need any news from false prophets. Anzawo akupopera doom akuti prophet ena ndiawa akuthira masperm pachifuwa chaakazi akuti kuchotsa mademon. Plz we need better news and stop giving the false prophets a platform.

 82. Malawi! Again with cacophony of envy.Honestly i saw it coming as the Hara was preaching,the young preacher had the dynamic charisma and no wonder that is why we are left with these traits of abracadabra of envy regardless of our camauflaging prayer,”…..hunger,disease and envy.

  1. That’s me,it’s good now you have finally known my nickname,and you “Phwisi”show me if you went as far as England breaking the Literature circle.or are you a std 7 drop out,

 83. Jast like i said b4. Nd i am gonna say it again. Bushiri nd Jara they are all same. Fake pastors all they do is get money from pple. Nothing else

  1. so pri, do you’ve faith in these people????? and you truly believe the most high GOD is behind all this, take a minute and think, God that we serve is (Almighty) totally deference from their god.

  2. Priscilla maudzu. Bushiri dnt hav to owe me.so pri open the link nd read. B4 u open ur mouth. This guys are stling money. In name GOD nd only pple like u pri. U cnt see it so plz. Do urself fevor take cup of millk nd go sleep. Coz u stil kid

  3. let me tel yu bracket or bulangete,i don care who so ever you ‘r, or where yu from,i hate sticky nonses,so spair yo ass little bit low where yo balls at, yu wanna duet with me? hahaha better keep yo off record outta my system, a never deal with young ass dude mother foolz lyk yu,SO BACK OFF!!!!!

  4. yu said where yu from mr cheap slat??? lyk a said,back yo ass off and bo yo thing, whatcha ya name a gain mr smart ass pussycat ballz? mr Coward on fb from a-zii

  5. You have to understand that we are now in the end of time as Isah ( Jesus ) peace be upon him as prophesied by Jesus himself ” For there shall arise false Christs, and false prophets, and shall shrew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible they shall deceive the very elect.” No wonder what is happening now, others can’t understand it but they have to accept it blindly.

  6. Did i say i am better than bushiri? I said he is not man of GOD. But a son of devil. I saw u even put his pic. On ur profile pic. You are ashamed of ur own face. How much did he pay u? U makes me sick

  1. Zofunika zimenezo chibwezicho chapindula azibale achibwezi apidula phanvu kwabasi, yemwe sakuba alibe pakubapo, anthu sanabe ma tractor anthu boma, En ndalama zofunika ngati wapapeza iba itukuke

  2. Palibe nsanje man. olemela ndiangati ali mdziko muno .Tinkati Malawi ndi dziko loopa Mulungu koma adeselela mbili imeneyi magulu ake omwewa uchita zonyasa mdzina La Mulungu

  3. Nde anthu asiye ku panga report? Don’t hate the reporter hate the false prophets for trying to look like saints. Koma akapanga catholic priest nde izikhala nkhani.

  1. Zina ndi izi; anagulila nyumba chibwezi kuno ku south Africa ndrama Zach church zomwe amafuna amangisile church ku Midrand.
   Dzulo nkhani yinali pa daily sun

  2. No sicret under the sun.Kungodziveka maina a Uprophet koma ali anthu achipha maso nthawi yakwana yoti muyaluke ana Anjoka inu.

Comments are closed.