1 September 2016 Last updated at: 8:42 AM

Samalani ziwalo zanu zobisika, odula ziwalo ayambilanso

Palibe kothawila mu dziko muno. Pa nthawi imene chuma chasokonekela, chiopsezo cha njala chakulira ndipo anthu ena oipa akuchita nkhanza anthu a chi alubino, kwabwelanso anthu odula ziwalo.

Mnyamata wina wa zaka 18 ali pa ululu osaneneka pa chipatala chachikulu cha Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe, anthu a chiwembu atamudula ziwalo zake zobisika. Izi zinachitika mu boma la Nkhoktakota.

Malingana ndi mkulu wa apolisi pa polisi ya Nkhunga ya mu boma la Nkhotakota, a Labani Makalani, chiwembu chomudula maliseche mkuluyi chinachitika lachiwiri pa esiteti ya Illovo ya mu bomalo.

knife-bloodA Makalani anauza ife kuti zigawengazo zimafuna kukagulitsa maliseche a munthuyo.

Malawi24 yauzidwanso kuti mmodzi mwa zigawengazo wagwidwa ndipo ali mmanja mwa a Polisi pamene anzake ane akufunidwa ndi a Polisi.

A Makalani ananenanso kuti mnyamata amene anadulidwa malisecheyu ndi mkulu ochita malonda a Kabaza. Iye anapezedwa ndi a Polisi ali mu ululu osaneneka zigawengazo zitamusiya kuti afe.

Kupatulapo kuti anamudula ziwalo zake zobisika, mnyamatayu anapezeka ndi bala mmutu komanso anamuthyola msagwada.

Mkulu wa zaka 41, a Rangerson Mashikudu, ndi amene amangidwa ndi apolisi okhudzana ndi chiwembu chimenechi.

Zomvetsa chisoni kwambiri ndi zokuti ngakhalae apolisi anapeza ziwalo zimene zinadulidwazi, achipatala ati sangakwanitse kuzibwezeletsaponso pa munthuyu.

 228 Comments On "Samalani ziwalo zanu zobisika, odula ziwalo ayambilanso"